Kandidatprogram

Konst

Utställning: 6–12 maj

Om Konst

För en konstnär betecknar utställningen en gränslinje där det finns ett tydligt före och efter. När konstnärens verk framvisas, offentliggörs och publiceras rumsligt träder också verket in i historien. I samma stund som konsten ställs ut fixeras den vid en punkt i tid men den ser också mot framtiden. För den som framställer verket, konstnären, är utställningen en slags målbild för konstnärskapet, samtidigt som den markerar slutet på en process. Kanske är det en av anledningarna till att utställningen har en sådan dragningskraft. Den är en slags portal mellan olika tillstånd som vi å ena sidan kan kalla görandet och andra sidan kritiken, mellan det affektiva och det rationella. Kanske är det därför som utställningen lika ofta som den är en möjlighet också utgör ett problem.

I och med upplysningens etablering i Europa kom utställningen att få en central roll för hur välden skulle komma att definieras. Förnuftets kosmologi kan sägas behöva ett rum i vilket ting kunde placeras och genom att betrakta dem gick det att förstå inte bara världen, utan även sig själv. Världen kom därför att bestämmas utifrån vad som gick att ställa ut. Det finns dock inga bevis för att de relationer som upprättas i rummet är naturliga. Föreställningen om att det går att mötas där utifrån en tänkt jämlik mänsklig position döljer en process där en specifik ordning skapas.

Samtidigt som utställningen i sin form befäster ordningen i världen är det också platsen där den går att omförhandla. En konstnärlig handling i rummet kommer därför ofta att handla om att avtäcka inte bara strukturen bakom, utan också grunden för det egna begäret. I samma stund som verket bekräftar rummet, destabiliseras det och därigenom kan vi kanske få kontakt med det omedvetna.

Det som konstnärerna bär med sig in i det här rummet blir till stycken ur andra kosmologier, relationer och världar. I utställningen samexisterar och kollapsar de samtidigt.

Därför krävs det både mod och skörhet för den som tänker sig ge sig i kast med en utställning. Konstnärlig utbildning handlar om att träna sig på förflyttningen mellan det egna görandet och mötet med världen, mellan det privata och det offentliga, produktion och representation mellan ateljén och utställningen.

Henrik Andersson
Lektor i konst med inriktning fotografi