Palle Ankersen

Non Serviam
Palle Ankersen

Fallet föregicks givetvis av ett snedsteg. Vi är den förste att medge detta. Men vem var vi egentligen innan detta fall? Vi hade ingen personlighet, inget ansikte. Vilka är ni att klandra en sådan man? Det spelar oss ingen roll.

Väl på jorden stod vi som yrvakna. När vi blev hungriga visslade vi, varpå djuren kom och blottade sina strupar, i vilka vi högg. Det var den första tiden, vi hade inga betänkligheter kring detta. Inte heller djuren led några kval hade vi velat säga, men det gjorde de. Länge irrade vi runt i världen, hemsökta av feber och onda drömmar. Byggde vi oss skydd mot stormen förstördes dessa av densamma. Vi förbittrades av vår ständiga kamp mot elementen. Vi nedkallade så en hämnd mot naturen liksom mot samhället, som redan hade uppstått.

Då trädde de fram ur skuggorna.
“Ers majestät”, sade de, “Ers majestät, vi har väntat på er.”