Utställning: 6–12 maj
Sweden, f. 1994

Markus Björkberger

Namn

Teknologi tillför uppsprång av exploatering. Nu bebor vi inte längre världen utan reser genom kortvarig formlöshet. Hemifrån kan vi återskapa varandra, viska sociala frågor eller prissätta oss själva för att fristå barriären mellan arbete och fritid.

Min praktik utforskar teknologi från perspektiv av funktion. Ekologin av otillräcklighet. Vad innebär det att förbättras? Med nyutvecklad teknik inom AI, simulation och interaktion vill jag undersöka återspegling, förstärkning och korrektion av människan vid teknologisk framfart.