Alexandra Moreno

Metamorfos; den mänskliga kroppen i transformation
Alexandra Moreno
Installation view

Genom mitt examensarbete Metamorfos; den mänskliga kroppen i transformation har jag blivit någon slags vetenskapsman, en samtida Victor Frankenstein, även om jag inte befinner mig i ett laboratorium utan i en smyckesverkstad. I detta ”konsthantverkslaboratorium” modifierar jag kroppsdelar, gör nya delar, nya förlängningar – inre och yttre. Jag använder spekulation som metod för att utforska hur människokroppen kan komma att utvecklas och modifieras i framtiden. Objekten, som jag kallar potentiella smycken eller kanske-smycken, presenteras i en installation i form av en klinisk miljö. Det är en gestaltning där kroppsutsmyckning möter medicinsk teknologi, där smycke möter proteser och implantat. Installationen är ämnad att vara en påminnelse om att våra kroppar alltid är utsmyckade, modifierade och i transformation – att vi befinner oss i en pågående metamorfos från ett tillstånd till ett annat.

Alexandra Moreno
Material: 18K gold plated silver, surgical thread & needle.
Alexandra Moreno
Title: Prototype 1 (hand). Material: Silver and plastic.
Alexandra Moreno
Title: Prototype 2-7 (eyelids). Material: Gold, surgical thread & needle, silver, cubic zirconia, copper, enamel, plastic, silicone, latex and glass petri dishes.
Alexandra Moreno
Title: Prototype 10 (spine). Material: Silver and silicone.
Alexandra Moreno
Title: Prototype 9 (thigh). Material: Silver, plastic and stainless steel needles.