Kandidatprogram

Smycke och corpus: Ädellab

Utställning: 6–12 maj

Om Smycke och corpus: Ädellab

Vad är ett ämne utan rötter?
Vad är en praktik utan nyfikna tentakler som sträcker sig ut mot andra kunskaps- och erfarenhetsområden?

I Smycke och corpus: Ädellab utforskar eleverna sätt att ägna sig åt särdragen hos smycke och corpus genom att gå på djupet i processer, material, historia, traditioner och sammanhang som är specifika för dessa ämnen. Detta är nödvändigt för att få ett etablerat och historiskt perspektiv och ha en utgångspunkt att tala ifrån. Samtidigt har studenterna under hela sin utbildning reflekterat över vad smycke och corpus kan erbjuda andra discipliner och praktiker och vice versa, för att öppna upp nya utrymmen för förståelse, kunskap och för att dela med sig. Metoder lånas därför över disciplingränserna och processer tillåts bli påverkade och korsbefruktade.

Det är i detta utrymme mellan att gräva djupare i de olika ämnenas specifika egenskaper, samtidigt som vi föreställer oss sätt att bredda dem, som vi möter våra avgångstudenters praktiker. De föreslår en uppsjö av möjligheter att bädda in smycke och corpus i samtidens komplexitet och för att berätta lite mer om rådande förhoppningar, önskningar, beteenden, världsbilder och rädslor.

Det finns humor, lekfullhet, utrymme för introspektion såväl som för resonans, en önskan om att återskapa magin hos mångåriga hantverksmetoder, lusten att återknyta kontakten med de material som byggde upp vår omgivning, de trollbindande egenskaperna hos mineraler, metaller och andra ämnen som reagerar med varandra och med människokroppen i processer som i det närmaste är alkemiska. Det finns också visioner om utsmyckningens framtid och vad de säger om våra kroppars gränser idag. Till sist finner vi ståndaktiga handlingar av omsorg som hjälper oss att omdefiniera vårt förhållande till avfall, resurser, symboler och de utrymmen där vi möts och arbetar.

Beatrice Brovia
Lektor i konsthantverk med inriktning mot smycke