Marianne Hellman

Finns i sjön
Marianne Hellman

Jag ser, lär känna och försöker förstå världen genom mina händer.
Jag använder dessa händer som verktyg för att förändra och förbättra.
Förändra och förädla material, utforska och skapa möjligheter.
Men när anses ett material förädlat och vem avgör värdet?
Kan ett material föra en talan?

Jag har valt att arbeta med restprodukter från fiskindustrin.
De metoder jag använt har en lång, men nästan bortglömd tradition.
Mitt materialval grundar sig i en önskan att belysa problem i våra marina ekosystem.
Det grundar sig även i en fascination över vad som påverkar vår attityd till ett material.
Jag vill förmedla respekt för ett liv och vikten av att ta vara på det man skördat.
Jag vill ge min förädling en röst.

Att välja smycke som format är enligt mig att utmana hur ädelt något kan bli.
Kan du känna dig fin med fiskrens runt din hals?

Marianne Hellman
Marianne Hellman
Marianne Hellman
Marianne Hellman
Marianne Hellman