Johanna Edwardh

Slow Down Faster
Johanna Edwardh

Välkommen till smedjan, hur kan jag hjälpa dig?

Ok, vill du ha sten på den?

Bara röda. Ok. Och material?

Mhm, och textur?

Ok, var det bra så?

Då är din beställning klar om ca 10–55 dagar. Man vet aldrig. Ha en bra dag!

Mitt examensarbete utforskar en hantverkares roll i en samtid som blir alltmer digital. Eftersom sociala medier är lika stor del av verkligheten som den fysiska världen, infaller en känsla av att värdet i taktil kunskap är under transformation.

Det centrala är att skapa en förståelse för kopplingen mellan tid och kunnigt hantverk. Detta gör jag genom ett försök att använda konsumtionssamhällets strukturer, som gigekonomin, för att presentera det långsamma hantverket. Med en portabel verkstad kan jag erbjuda samma flexibla tjänster med syftet att resultatet blir totala motsatsen – mycket, mycket, mycket långsamma leveranser.

Johanna Edwardh
Johanna Edwardh
Johanna Edwardh