Catrin Axelsson

Social Bodies
Catrin Axelsson

Hur ser vår relation till objekt och andra kroppar ut? Vad betyder vår delaktighet i en gemenskap och vilka känslor uppstår där? Jag utforskar betydelsen av att bära. Ett abstrakt bärande, kanske på något som man upplever som obehagligt eller tungt, en känsla förmedlad från en hantverkande kropp till andra. Kan handlingen att trä på sig ett smyckesobjekt vara detsamma som att träda in i ett rum? Är vårt engagemang och vår empati det som sammanlänkar oss? Vågar vi se oss själva i spegeln och ser vi dem runt omkring oss?

Att se fysiskt icke bärbara objekt som smycken är ett sätt för mig att förhålla mig till det känslomässiga, intimiteten och den nära relationen till kroppen som smycken har. Genom objekten, återspeglingarna av våra egna och andras kroppar, våra rörelser och vår riktning utforskar jag relationen mellan objekt, kroppar och rum.

Catrin Axelsson
Catrin Axelsson