Amanda Edstrand

Self-Portraits Incognito
Amanda Edstrand

Djupt, djupt nere i mitt undermedvetna lever varelser skapade av minnen och handlingar, de formas och utvecklas från ögonblicket jag ges liv tills det att jag upphör att existera.

I mitt examensarbete ”SELF-PORTRAITS INCOGNITO” skapar jag en surrealistisk tolkning av mitt inre och varelserna som lever där. Jag bjuder in dig till en plats som öppnar upp för reflektion kring vårt komplexa psyke. Du får möta mina varelser, spegla dig iklädd deras ansikten, i hopp om att du ska närma dig ditt eget inre. Jag vill utmana din fantasi och varseblivning.

I min kreativa praktik utforskar jag ständigt paralleller mellan fantasi och verklighet och arbetar gränsöverskridande med fotografi, skulptur och rumslighet.

Under mina år på Konstfack har den röda tråden i mina arbeten blivit allt tydligare. Jag tar alltid avstamp i mitt inre. Jag har förstått att det handlar om en form av bearbetning av min verklighet. Min fantasi och mina händer hjälper mig att hantera min omgivning.

Amanda Edstrand
Amanda Edstrand
Amanda Edstrand
Amanda Edstrand
Amanda Edstrand