Albin Josephson

Modus Operandi
Albin Josephson

Jag fängslas av att jämföra ägande av objekt med ägande av den egna identiteten. Att spegla sig i ett fysiskt objekt som är påtagligt närvarande då identiteten känns hal, svårgripbar och utan ramar. Jag gillar att blanda samtida och historiska symboler och ornament, för att förmedla en känsla av arvets påverkan på samtiden.

Mitt examensarbete utgår från skapandet av ett modulärt system för att montera en ljusstake, som syftar till att berätta din personliga historia – både bakåt och framåt i tiden. Ett modulärt bruksobjekt, vars funktion är att inbjuda till introspektion. Som en avgränsning använder jag mig av traditionella material såsom brons och mässing. Utöver detta inkorporerar jag samtida eller på något sätt ”malplacerade” symboler och tekniker, för att skapa spänning mellan tradition och samtida identitetsmarkörer.

Albin Josephson
Albin Josephson
Albin Josephson
Albin Josephson
Albin Josephson