Ebba Hernström

Underwater Basket Weaving
Ebba Hernström

Det jag undersöker i mitt examensarbete är relationen mellan mig, (min kropp) och hantverket, i mitt liv som student och skapande person. Jag använder mig av termen ”underwater basket weaving” för att sätta mitt skapande i förhållande till samhällets syn på hantverket – en term som används för att förlöjliga ”onödiga” akademiska bedrifter. Jag arbetar under vatten och på land i hopp om att gestalta hur utförandet av mitt hantverk känns, och vad som krävs av min kropp och mitt sinne för att genomföra detta.