Utställning: 6–12 maj
Denmark, f. 1990
+45 42510454

Sofie Morild Christensen

Textilapplikation
Sofie Morild Christensen

Surrealisterna använde sin konströrelse för att ta sig an dåtidens farhågor. Med inspiration från surrealismen och mer specifikt från automatism och psykoanalytikern Sigmund Freuds arbete, har jag skapat ett surrealistiskt dystopiskt landskap. Idag är klimatförändringen och dess påverkan på världen så som vi känner den en av samtidens största farhågor. Hur kommer världen att se ut i framtiden?

Mitt examensarbete med textila applikationer omfattar många olika textila och icke-textila tekniker och material. Jag arbetar med de fyra elementen kopplat till klimatförändring och hittar inspiration i det karga landskapet längs Danmarks västkust, där jag växte upp.

Framtiden är surrealistisk.

Sofie Morild Christensen
Sofie Morild Christensen