Utställning: 20—26 maj
Sweden, f. 1993

Amanda Sammeli

Skapandet av Myt och Ideologi genom AI
Amanda Sammeli
Print Screen in Midjourney, the faces of the doctors

Som del av examensarbetet har jag tillsammans med Katarina Seth, Mari Eriksson, Belinda Morén och Sandrin Samuelsson från bildlärarutbildningen planerat ett symposium på vårutställningen, för att skapa en plattform där didaktiska samtal kan föras och utforskas tillsammans med gäster och publik i relation till de individuella uppsatserna.

I mitt examensarbete undersöker jag hur AI representerar och reproducerar myt och vilken ideologi den stödjer.