Utställning: 20—26 maj
Finland, f. 1982
+46 762067041

Anna Rönnqvist

LärarKropp
Anna Rönnqvist

Detta examensarbete är väldigt självcentrerat. Det utgår från min nya bildlärarkropp, verktyget jag förvandlats till nu när jag har en bildsal med elever och skolmöbler och makt att bestämma vem som kan och vem som inte kan. Hur rör den sig? Varför gör den det? Vad händer i och runt läraren i denna dagliga dans runt möbler och elever?