Utställning: 20—26 maj
Sweden, f. 1985

Camilla Schiller

Förstå tillsammans
Camilla Schiller

Samtal om sitt eget och andras arbete är vanliga inslag i utbildningar inom det bildestetiska fältet. Men det är inte alltid lätt. Vi som deltar kan hamna i obekväma roller eller i positioner där vi hamnar i försvarsställning, utan att vi får nya perspektiv eller hjälp framåt.

Under bildlärarutbildningen har jag provat en metod för kamrat-feedbacksamtal som utvecklats här på Konstfack.

En strategi som återfinns i metoden för att göra samtalen tryggare och mer konstruktiva, är att deltagarna tilldelas roller vars funktioner i samtalet är tydligt beskrivna. I min undersökning har jag velat ta reda på hur metoden uppfattas av elever på gymnasiet. Hur upplever de att det är att prata utifrån de bestämda rollerna, och vad är det jag får syn på utifrån rollen jag tar och får?

Camilla Schiller