Utställning: 20—26 maj
Sweden, f. 1987
+46 724423774

Elin Riis

Felt
Elin Riis

Genom konstens kreativa potential att överskrida gränser för vad vi tar för givet, är syftet med min studie att undersöka hur djur och djuretik skulle kunna bli delaktiga i planeringen av bildundervisning för gymnasieskolan. Vilka etiska frågor kan uppstå i mötet mellan levande får, ulltovning, bildlärarpraktik och forskning? I studien har en bildlärare, bildlärarstudenter och en liten flock Gästrikefår, undersökt hur detta möte eventuellt kan öppna för ett konstnärligt skapande som inte enbart utgår ifrån mänskliga perspektiv.

Elin Riis
Elin Riis
Elin Riis