Jasse Bellelind

The Mind of a High-School Student
Jasse Bellelind

Mitt examensarbete är en blandning av teckningar och andra skolprojekt som gymnasieelever har gjort. Dessa skolarbeten berör berättelser av olika slag och jag har sedan förvandlat dem till affischer. Min undersökning handlar om gymnasieelevernas syn på att göra berättelser samt vad berättelserna betyder för dem och för bildundervisningen. Tankar, känslor och upplevelser från gymnasieeleverna är själva temat i det här projektet.

Jasse Bellelind