Utställning: 20—26 maj
Sweden, f. 1984

Johan Åkesson

Kan graffiti rädda vår handskrift?

Mitt examensarbete går ut på att undersöka om man med hjälp av tags och graffiti kan locka ungdomar till att skriva mer för hand istället för att använda sig av digitala lösningar.