Utställning: 20—26 maj
Sweden, f. 1996
+46 709850139

Klara Holmström

Allt man gör — gör man av en anledning
Klara Holmström

Utifrån intervjuer med bildlärare och elever på gymnasiets estetiska program har jag undersökt ordet inspiration och vilka uppfattningar som finns kring det i bildämnet. Att kunna använda sig av inspirationskällor är en förutsättning för att få ett godkänt betyg i en majoritet av bildkurserna. Men vad inspiration är, hur det fungerar och hur det är önskvärt att det fungerar är inte självklart.

I samtal om inspiration blir frågan ofta vad snarare än hur. Vad är det inspirationen kommer ifrån? Är det en bild, en upplevelse, en film, en låt? Mer sällan diskuteras hur resan från förebild eller inspirationskälla till färdigt verk ser ut. Vad är det som händer i oss och hur påverkar det skapandet? Är det en medveten eller omedveten process? Går det att lära ut?