Utställning: 20—26 maj
Sweden, f. 1983
+46 738334556

Mari Eriksson

Spectacular and Splendid Speculations
Mari Eriksson

Som del av examensarbetet har jag tillsammans med Amanda Sammeli, Belinda Morén, Sandrine Samuelsson och Katarina Seth från bildlärarprogrammet, planerat ett symposium på Vårutställningen för att skapa en plattform där didaktiska samtal kan föras och utforskas tillsammans med gäster och publik i relation till de individuella uppsatserna.

Mitt bidrag blir ett Lecture Performance som bygger på mitt examensarbete, där jag undersöker spekulativ realism, mörk pedagogik och bildframställan i antropocen.