Tobias Folkesson

Ett idogt uppdaterande
Tobias Folkesson

– En fallstudie kring arbete med samtidskonst i bildsalen

Den visuella kulturen förändras i ett högt tempo i takt med teknologin. Bildämnet har svårt att hänga med. En del av problemet kanske kan vara postmodernismens otydlighet. Det var lättare när konst var en oljemålning från 1800-talet i en stor gyllene ram. Vad är det som håller den visuella kulturen utanför klassrummet? Vad är det som gör att inte tillräckligt med nytt stoff sipprar in i bildsalen? Jag har tagit på mig maktteori-glasögonen och gjort en fallstudie.

Jag har undersökt potentialen i ett samtidskonstbaserat arbetssätt i klassrummet. Eleverna har fått skapa fritt i sina egna självständiga processer under handledning. De har satt igång sina arbeten med vetskapen att det ska ställas ut på Konstfack. Kan det vara vad bildämnet behöver — ett offentligt rum för utställning? Vår gestaltning är frukterna av denna undersökning.