Alexander Pennerup Nilsson

Unintentional artifacts: recycling data through the looking glass
Alexander Pennerup Nilsson

Är data ett material? Är det möjligt att återvinna information och få det att existera i den fysiska världen? Hur skulle tusentals rotfyllningar se ut om de fick ta form och bli en del av ett föremål? Big data anses vara 2000-talets olja och vi samlar det i överflöd. Datainsamling har många potentiella bieffekter, och för flera av dem vet vi ännu inte vad kostnaden för vår planet kommer att bli. Ändå används bara en liten del av den insamlade informationen.

Unintentional artifacts är ett examensarbete där jag försöker närma mig data från ett annat perspektiv och uppmana till att se bortom det faktiska. Det finns en värld av dolda former i information. Tillvägagångssättet demonstreras genom tre konceptuellt framtagna sneakers. Varje sko påverkas och ges form av återvunnen information som matats in och som kommer från rotfyllningar, biblioteksbesök och fritidsfiske.

Alexander Pennerup Nilsson
Alexander Pennerup Nilsson
Alexander Pennerup Nilsson