Masterprogram

Individuell studieplan i design

Utställning: 20–26 maj

Om Individuell studieplan i design

Avgångsstudenterna har på olika sätt lyft fram de samband och sammankopplingar som präglar livet. Designprojekt som betonar det fundamentala skiftet från det människocentrerade till det ekocentriska, en syn på världen där vi människor identifierar och inser de många sätt på vilka vi deltar i det levandes rike. I examensutställningen finns design som gör det möjligt för oss att förstå konsekvenserna av våra shoppingvanor, verk som förutspår framtiden – en framtid där vi måste anpassa våra vanor till marklevande insekter, ödlor, jordar, sjögräs eller ett liv på månen. Det finns verk som visar spår av historian bakom big data, data mining och gruvdrift. När du vandrar genom utställningen hittar du också artefakter som har formgetts för omarbetade produktionsmetoder, förslag på mer socialt hållbara sätt att resa med tåg och ett fordon för att utforska skogar på nya sätt. Du får möjlighet att uppleva möbler och kärl vars hantverksmässiga och estetiska narrativ triggar oss att behålla dem längre, artefakter med flera användningsområden och design som kan demonteras, lagas, återanvändas och återvinnas för en längre och mer vårdande relation i förhållande till dess liv och varaktighet.

Vi välkomnar dig att delta i skiftet!

Lärare i Individuell studieplan i design