Julie Amira

If you care, you repair. From low-tech to high-tech
Julie Amira

Reparerbarhet är en nyckelkomponent för att förlänga en produkts livslängd. Men i dagens kapitalistiska samhälle är de flesta produkter inte gjorda för att repareras.

Detta examensarbete undersöker skillnaderna mellan att reparera högteknologiska och lågteknologiska produkter och syftar till att dra slutsatser om hur en produkts tekniska nivå är kopplad till dess reparerbarhet.

För min högteknologiska produkt plockade jag isär en brödrost och studerade varje komponent för sig. Utifrån detta formade jag en produkt där varje del går att reparera.

I arbetet med min lågteknologiska produkt samarbetade jag med designern Jonathan Berglund och skapade ett skrivbord som kan tas isär utan att det tar skada. Vi undvek skruvar, spikar och andra sammanfogningar som skulle skada träet om produkten demonterades eller byggdes om.

Genom den kreativa processen lärde jag mig att om du reparerar något själv kommer du att utveckla ett starkare känslomässigt band till produkten, vilket skapar en form av hållbarhet.

Julie Amira
Julie Amira
Julie Amira
Julie Amira