Felicia Larsson

Wayflow - modules in circulation
Felicia Larsson

När vi integrerar additiv tillverkning med biokompositer öppnas möjligheter för en lokal, flexibel och resurseffektiv process som lämpar sig för småskalig produktion och specialanpassade produkter. Teknik för 3D-utskrifter blir allt vanligare och kräver nya affärsmodeller, ny design och ny testning för en framgångsrik, hållbar och kostnadseffektiv process.

Mitt examensarbete genomförs i samarbete med Stora Enso, ett företag som producerar och utvecklar lösningar baserade på trä och biomassa. Huvuddelen av projektet har genomförts i Hyltebruk där Stora Ensos biokompositfabrik ligger och där jag har kunnat få tillgång till en stor 3D-skrivare för att utforska och testa idéer.

Utöver att identifiera en miljö där utskrivna objekt skulle kunna vara lämpliga för Stora Ensos cirkulära OneLoop-tjänst, har mitt mål varit att skapa en samling produkter som matchar varandra visuellt och visar olika möjligheter med det cirkulära systemet och tillverkningstekniken.