Andrea García Portolés

KURITA. Care for Soil
Andrea García Portolés

Förorenad och näringsfattig jord i stora stadsområden är ett ständigt växande problem. Under tegelstenar, betong, asfalt och olika typer av mänsklig konstruktion har jorden täckts och glömts bort. Som en följd av detta har mänskliga invånare i städerna förlorat grundläggande kunskaper och anknytning till miljön, vilket bidrar till de negativa effekterna av vår klimatkris.

Vattenresiliens är nyckeln för städer som Stockholm, där negativa konsekvenser av skyfall redan börjar synas. En välstrukturerad jord med en god biologisk mångfald är lösningen för att bättre absorbera och behålla vattnet.

Utifrån ekofeministiska värderingar kring omsorg, empati och ansvar gentemot andra och miljön, fungerar mitt examensarbete som ett pedagogiskt verktyg för medborgare att återknyta till jorden och dess betydelse. Med hjälp av läkare-patient-leken som en parallell, syftar jag till att sprida kunskap om marksaneringstekniker genom att på ett roligt sätt engagera medborgare till att samarbeta.

Andrea García Portolés
Andrea García Portolés
Andrea García Portolés
Andrea García Portolés