Utställning: 20—26 maj
Sweden, f. 1991

Felicia Litorell

Light-less-ness
Felicia Litorell

Insektsbestånden minskar med 3 procent varje år, och om den här trenden håller i sig kan insekterna vara utrotade inom hundra år. Om insekterna försvinner skulle ekosystemen kollapsa och hota vår planets välfärd.

Eftersom de flesta av insekterna är nattlevande förlitar de sig på ljuset från månen och stjärnorna för sina hormonella system och navigering, därför stör det artificiella ljuset dem.

Vi måste göra en radikal förändring i vår användning av artificiellt ljus, både individuellt och offentligt. Vi måste släcka vårt ljus på natten för att rädda insekterna från utrotning.

Om ljus påverkar levande varelser, varför skulle det inte påverka oss? Tänk om vi har överanvänt ljus till en punkt där vår kropp inte längre har förmågan att se i mörkret?

Hur ska vi navigera i den snart mörka framtiden för att rädda insekterna?

Felicia Litorell