Utställning: 20—26 maj
Sweden, f. 1994
+46 708294861

Olle Hiort

Framtidsgruvan
Olle Hiort

Framtidsgruvan är ett projekt som syftar till bevara en viktig del av Fagerstas kulturarv.

Fagersta har vuxit fram kring den gruvindustri och malmbrytning som startade i början av 1600-talet för att sedan avvecklas drygt 300 år senare, år 1967. I dag är majoriteten av gruvhålen antingen vattenfyllda eller igentäppta med betong eller sten. Från tiden då gruvorna fortfarande var aktiva har dock handritade dokument och skrivna texter samt kartor över gruvorna bevarats. Med hjälp av 3D-skanning och CNC-fräsning vill jag med detta examensarbete återskapa de negativa former som urholkats ur berggrunden. Dessa negativa former är ämnade att bli interaktiva skulpturer till en offentlig gestaltning i Fagersta centrum.