Carolina Weigl

Calango Do Cerrado
Carolina Weigl

Mitt examensarbete undersöker om formgivning av en bänk genom användning av produktionsteknik i tre dimensioner kan skapa en mjukare, varmare och mer lekfull formupplevelse. Dessutom utforskar arbetet huruvida bänkens utformning inspirerar till kroppslig rörelse och sinnesnärvaro.

Calango Do Cerrado-bänken har tre sittnivåer anpassade för barn och vuxna, samt för det allra minsta barnet som då kan klättra upp från golvnivå.

Designen av bänken är inspirerad av en ödla (Calango) från Cerrado-savannen i Brasilien, där jag gjorde min research.

Genom bänken vill jag sprida kunskap om att Cerrado inte är skyddat. Detta nyckelområde för biologisk mångfald har hamnat i skymundan och bara 3 % är skyddat och resten öppet för exploatering av Brasiliens och världens jordbruksindustri.

En av de mest utsatta arterna är ödlorna som lever i hålrum under marken. Dessa hålrum försvinner när plogen röjer fram genom fälten.

Carolina Weigl
Carolina Weigl
Carolina Weigl