Matilda Karlsson

The Market of Happiness
Matilda Karlsson

I Sverige konsumeras det i dag som om vi hade 4,2 jordklot. Har vi då verkligen förstått att vi är i en planetär kris?

The Market of Happiness är en fiktiv shoppingupplevelse placerad i en närliggande framtid. I detta scenario marknadsförs och säljs produkter samtidigt som konsekvenserna för den biologiska mångfalden redovisas. Här vävs omöjligheten med konstant tillväxt (kapitalismen) samman med ekosystem ur balans. Shoppingupplevelsen visar på följderna av vår konsumtion i dag och försöker göra dem greppbara.

Beslutet lämnas här till slutkonsumenten, men projektet i stort ifrågasätter vilka politiska initiativ som behövs för att nå klimatmålen. Utan en biologisk mångfald riskerar vi vår välfärd.

Matilda Karlsson
Matilda Karlsson
Matilda Karlsson
Matilda Karlsson
Matilda Karlsson