Utställning: 20—26 maj
Sweden, f. 1994

Louisa Juvall Molin

Plating the Baltic Sea
Louisa Juvall Molin

Östersjön är ett av de mest förorenade haven i världen. Övergödning och överfiske påverkar mångfalden och den redan så känsliga marina miljön i och runt Östersjön. Att odla tång och alger i Östersjön kan vara en lösning på problemet med övergödning. Tång och alger binder näringsämnen i vattnet och biomassan kan omvandlas till material. Med materialet utforskar jag hur det kan produceras, återvinnas och komposteras i olika produkter kopplade till mat.

Tillsammans med företaget Under ytan som odlar och serverar mat av tång på Åland, har jag skapat en bordsservis gjord av alger för maträtter bestående av olika tångarter. Genom det dukade bordet utforskar och reflekterar jag kring användandet av tång och alger som en del av den marina restaureringen i lokalområdet kring Östersjön.

Det dukade bordet är fullt av symboler kring kultur, historia, fest och liv. Genom att samlas runt bordet, delar vi både mat, historier och kunskap om Östersjöns fantastiska hav.

Louisa Juvall Molin
Louisa Juvall Molin
Louisa Juvall Molin
Louisa Juvall Molin