Utställning: 20—26 maj
Sweden, f. 1993

Joakim Haak

Cykelpooltjänst som koppling till lokala utomhusaktiviteter och en sundare livsstil
Joakim Haak

SAMSAS SKOG

Människor tillbringar allt mindre tid utomhus. Vi har på något sätt blivit vana vid att hålla oss inomhus och detta har blivit ett problem för alla generationer idag. Det är och kommer att bli en stor hälsofråga, både på ett mentalt och fysiskt plan.

Hur skulle då nya transporttjänster, som offentliga cykelpooler, kunna skapa kopplingar till lokala skogar och till aktiviteter som kan utföras på dessa platser? ”Att spendera minst 120 minuter i veckan ute i naturen är kopplat till god hälsa och välbefinnande.”*

Cykelpooltjänster kan främja och hjälpa människor till en hälsosammare livsstil samt skapa starkare band till platser som naturreservat och deras ekosystem. Cyklar är bra för vår fysiska hälsa och hjälper oss att komma närmare skog och natur, mer än något annat transportmedel.

*Nature Journal, 2019