Jonathan Berglund

Design for unknown futures
Jonathan Berglund
Close up, collage of parts from project.

Behovet av att minska vår påverkan på klimatet och att använda föremålen vi omger oss av längre, blir allt tydligare. Vi kan åstadkomma det genom att göra dem mer hållbara och enklare att reparera. Men vad händer när användarens behov förändras? Hur kan vi veta vilka behov vi har i framtiden?

Det här projektet utforskar en inställning till design som omfamnar det okända. Den komplexa sociala och ekologiska verklighet där våra föremål hamnar, gör att vi aldrig kan veta exakt vad framtiden innehåller. Därför vill jag skapa föremål som kan växa och förändras med användaren. Föremål som är en grogrund för framtida behov.

Jag har använt tre olika föremåls designprocess för att utveckla de här tankarna. En vävram till vävaren Vega Määttä Siltberg, ett bord gjort i samarbete med designern Julie Amira och en möbel för en odefinierad användning.

Jonathan Berglund
Photo from Konstfack degree exhibition. The words “What will become of me” are written on the wall.
Jonathan Berglund
Photo from Konstfack degree exhibition. Close up of table stained with wine.
Jonathan Berglund
Two people using the loom.
Jonathan Berglund
Close up of the textured surface of the loom
Video of work process