Ida Netterberg

Ornamentation — A Spiritual Language
Ida Netterberg
The Temple 2023

Jag skapar keramiska objekt inspirerade av en västerländsk ornamental tradition. Verken kan läsas som ett komplement till vår tids arkitektur. De kan ta form av en girlang med klassiska referenser eller en kandelaber inspirerad av barocken. Ornamentiken är ett symbolspråk och mitt fokus ligger i att belysa dess andliga aspekter. Jag kombinerar fri skulptering med att pressa lera i gipsformar och arbetar främst med porslinslera, men även stengods. Mitt intresse för ornamentik började när jag insåg att det fanns något som var tabu med ämnet. Jag drogs till ornamenterade föremål, men av någon anledning var det svårt att inkludera dem i min praktik. Det kändes förbjudet och lade grunden till en vilja att utforska varför något dekorativt och förhållandevis ofarligt kunde väcka så starka känslor. I den rumsliga gestaltningen vill jag presentera något som kontrasterar mot Konstfacks funktionalistiska arkitektur och i stället skapa en andligare stämning.

Ida Netterberg
Blue festoon 2022
Ida Netterberg
Green festoon 2023
Ida Netterberg
Red festoon 2022
Ida Netterberg
Purple festoon 2023
Ida Netterberg
Yellow festoon 2023