Malin Pierre

Blurry Lines
Malin Pierre

Gestaltningen innefattar glas, trä och textil och är inspirerad av haute couture. Kontrasten mellan det mjuka och det hårda är centralt i mitt uttryck. Jag utforskar potentialen i olika material och hantverkstekniker och använder dem för att transformera varandra. Mitt arbetssätt är intuitivt och experimentellt och jag fascineras av material, dess yta, vikt och taktilitet. Genom min praktik skapar jag materialförskjutningar, från det mjuka tyget till det hårda men sköra glaset, och expanderar förväntningar på upplevelsen av glas. Kärnan i mitt arbete förenar de inneboende motsägelser som finns i ett medium som varken är flytande eller fast. Glas existerar på ett plan någonstans mellan två tillstånd av materia.

I min gestaltning har jag eftersträvat att upplösa dikotomin mellan podiet och skulpturen och skapar en helhet genom hur olika materialmöten bidrar till att förstärka och komplettera varandra.

Malin Pierre
Malin Pierre
Malin Pierre
Malin Pierre
Malin Pierre
Malin Pierre
Malin Pierre
Malin Pierre
Malin Pierre
Malin Pierre
Malin Pierre