Utställning: 20—26 maj
Sweden, f. 1994

Caroline Nord

SUSPECT/SPECTATOR/SPECTACLE
Caroline Nord

Jag arbetar med skulptur i stor skala. Mitt material är ett samlande av slaggprodukter från olika industrier jag besöker runt om i Sverige. Slagg är benämningen på en restprodukt skapad ur materiella tillverkningsprocesser. Den materia som hamnar utanför den “perfekta formen” kan antingen tappa sitt värde och slängas, eller tvingas genomgå samma process igen. För mig tappas värdet i det perfekta — inte tvärtom. Den “perfekta formen” är för mig inte ointressant, utan det är snarare en central del i mitt arbetsmaterial, men används just som arbetsmaterial för att komma åt slaggprodukter. Slagget är det jag vill komma åt för att gestalta det/den som hamnar utanför den “perfekta formen”. I dialog med materialet utforskar jag dens motstånd och egna vilja att formas in i nya former inspirerade av olika system och strukturer, till exempel ventilationsrör.

Caroline Nord
Caroline Nord