Utställning: 20—26 maj
Portugal, f. 1984

D. Martins

Tyst rum: En uppmaning till radikal vila
D. Martins
2023, "When care alone isn’t enough to keep you afloat, it’s time to rest.”

Vård och vila är inte detsamma.

Tysta rummet var från början centrerat på vård i en inlärningsmiljö med knivskarpt fokus på produktion i högt tempo. Vård gör att vi kan hålla oss aktiva inom en produktionskultur.

Vila betyder att sluta producera, även om det bara är tillfälligt.

Vi hade ett behov av vård, men kunde inte hitta en plats för att ta hand om oss själva i den här miljön och det blev till ett behov av vila. Det är utvecklingen av det tysta rummet. En iterativ process som kulminerar i en uppmaning till radikal vila.

I vilken utsträckning speglar bristen på plats för vila, känslomässigt och rumsligt, de maktstrukturer vi verkar inom idag?

D. Martins
2023, "The gallery is closed."
D. Martins
2023, "The walls are resting. We’re breathing.”
D. Martins
2023, "Let us catch a breath. Shut down the room and let the walls rest.”
D. Martins
2023, Quiet Room: Archive.