Utställning: 20—26 maj
Sweden, f. 1990
+46 768901109

August Orsvall Håkansson

Shapes of Decay
August Orsvall Håkansson

– Narratives and expressions from the final days of a building

På Södra Hamnvägen 40 i Värtahamnen finns en gul tegelbyggnad uppförd 1962 som har nått slutet av sin livscykel. Byggnaden står inom gränserna för ett stort stadsbyggnadsprojekt och det har nyligen fattats beslut om rivning. Byggnaden har varit övergiven i flera år och har blivit ett förfallande arkitektoniskt vrak, avskuren från sin omgivning med stängsel. Fönstrena är täckta med träskivor för att förhindra intrång och skadegörelse och stora stenar blockerar entréerna. Frostskador har fått fasadteglet att spricka.

Byggnaden är planerad att rivas våren 2023.

I mitt examensarbete utforskar jag detta tillstånd av en byggnad och förfallets transformativa processer. Vilka relevanta estetiska förhållningssätt och designidéer kan utvinnas ur detta arkitektoniska stadie och hur kan begreppet förfall fungera som utgångspunkt för formgivning? Kan ett tidigt beaktande av förgänglighet och förfall i en designprocess vara en källa till innovation?

August Orsvall Håkansson
August Orsvall Håkansson
August Orsvall Håkansson
August Orsvall Håkansson
August Orsvall Håkansson