Christine Dybing

Radikal Feminisme gjennom et Boudoir
Christine Dybing
Isometric Representation

— en utforskning av hvordan vi kan utvikle vår arkitekturhistorie mot en mer håpefull, helhetlig og sosialt bærekraftig fremtid gjennom å skape et offentlig rom for kvinner.

Utforme relevante rom for dagens samfunn der spørsmål om mangfold og likhet stilles når det gjelder å settes inn i en kontekst for å skape diskurs om våre ulike behov i det offentlige rom. Finne bedre bruk for vår bygde arv og hvordan gjenbruke dem til rom som skaper forbindelser mellom mennesker, arkitektur og samfunn. Som inspirerer til sosial interaksjon og praktisering av feministisk tenkning og praksis. Designe et moderne rom for kvinner som et uttrykk for våre verdier og vaner mot en mer beboelig verden.

Christine Dybing
Atmospheric Section
Christine Dybing
Exhibition
Christine Dybing
Exhibition