Utställning: 20—26 maj
Sweden, f. 1994
+46 725470011

Irma Schlaucher Ståhl

Distorted Imitations
Irma Schlaucher Ståhl

En materialimitation värderas oftast lägre än det material som den imiterar. Det skulle delvis kunna bero på att material som är kopplat till beständighet och åldrande ofta ses som någonting mer exklusivt. I material som sten och trä kan vi ofta se spår av tid. Det kan till exempel synas i ett träslags olika växtringar eller i mönster som bildas i berg av magma som stelnat i jordskorpan med tiden.

I mitt examensarbete vill jag ifrågasätta hur vi värderar material och materialimitationer i förhållande till deras ålder, utförande och plats. Genom att sammanställa ursprungliga material med förvrängda eller elaborerade kopior, kommunicerar materialen med varandra och skapar således en förstärkt imitation. Med projektet undersöker jag hur vi värderar material utifrån idén om materialet som äkta eller oäkta och vad som är möjligt inom en begränsning av en imitation.

Irma Schlaucher Ståhl
Irma Schlaucher Ståhl
Irma Schlaucher Ståhl
Irma Schlaucher Ståhl