KunSik Choi

Solid-Void
KunSik Choi
Exhibition

Jag tillämpar de arkitektoniska koncepten Solid och Void på de interiöra utrymmen som är i kontakt med och används i våra dagliga liv. Genom att applicera dessa två begrepp på möbler, objekt och de grundläggande elementen inom arkitektur, kan potentialen hos utrymmen och föremål som finns nära oss i vardagen men som vi inte märker eller känner, avslöjas. Det är arbetet med att skapa ett utrymme, som kan beskrivas som en plats för helande, glädje i de små tingen, tid att tänka och ett utrymme för att reflektera dina känslor eller minnen.

Jag hoppas att designade objekt och utrymmen har samma förmåga som skulpturer enligt Antony Gormley:

”En skulptur är en sak som har förmågan att förändra ditt sinne, förändra hur du känner dig och bjuda in dig att se på världen på ett helt annat sätt.”
– Antony Gormley

KunSik Choi
Two Realms _ chair, Open Wall _ room divider
KunSik Choi
Void _ cabinet _ type A
KunSik Choi
Void _ cabinet _ type B
KunSik Choi
Void _ cabinet _ type B
KunSik Choi
Two Realms _ chair _ type A and B