Utställning: 20—26 maj
Sweden, f. 1992

Linnea Eriksson

A story of a passage; scenes of patterns, figures and fragments
Linnea Eriksson

Det börjar med det tvådimensionella, mönster och formelement i en mikroskala. Ur små skiftningar som förändrar den stora helheten – till att mönsterelement skalas upp, får volym in till en rumslig och mänsklig skala. Mitt intresse ligger i att skapa scener av fragmenten som uppstått, en passage som spelar på tid och rörelse, möten och stillhet.

Linnea Eriksson
Linnea Eriksson