Utställning: 20—26 maj
Sweden, f. 1985
+46 704821157

Veine Bartos

I want to become a lada
Veine Bartos
Konstfack´s degree exhibition

Det råder en ny ordning på gården, djuren är sedan länge borta, nya människor har flyttat in.

På en gård i Bergslagen, som också är mitt hem, står en lada tom. Dess ursprungliga funktion att husera ett mindre antal kor och deras föda har gått förlorad. Sedan flytten till gården har vi ställt oss frågan hur den skall användas.

Det är här projektet I want to become a lada utspelar sig. I mitt examensarbete utforskar jag hur man kan föra en dialog med byggnaden och hur ladan kan bemötas genom att utgå från dess befintliga tillstånd.

Arbetsprocessen leds av en omsorg för det som varit, där det nya får anpassa sig till det gamla. Platsens historia, tidens tand och gravitationens kraft är elementära utgångspunkter.

Projektet föreslår hur byggnaden kan göras beboelig och tillfredsställa grundläggande vardagliga behov. När slutar den vara ett stall för djur och när börjar den bli ett hem för människor.

Veine Bartos
Konstfack´s degree exhibition
Veine Bartos
Snapshot from video work I want to become a lada,
Veine Bartos
Konstfack´s degree exhibition
Veine Bartos
Konstfack´s degree exhibition
Veine Bartos
Konstfack´s degree exhibition