Judit Fritz

Body Electric and the Microcosmic Being of a Thing
Judit Fritz
Content (Body Electric), 2023

Body Electric söker bortom det förutfattade ramverket för den mänskliga kroppen och porträtterar det poetiska i att vara ett köttsligt komplext maskineri. Idén om absorption och läckage mellan kropp och objekt som ett organ i sig självt, porträtteras genom protesinfluerade smycken som tolkar den mänskliga kroppens utsträckning.

Ädelstenar utvunna från mineraler av mänskliga tårar och svett har kristalliserats tillsammans med nanometaller och oxider. Dessa genererar en färgskala som visar på en ständigt pågående kommunikation mellan kropp och objekt. Eller möjligtvis, föreslår att en sådan distinktion faktiskt inte existerar.

Judit Fritz
Leaky Corpus (Body Electric), 2023
Photo: Albin Josephson
Judit Fritz
Corpus Gemmologica (Body Electric), 2023
Photo: Albin Josephson
Judit Fritz
The Undressing (Body Electric), 2023
Photo: Albin Josephson