Mariona Miquel Ros

Självporträtt av någon annan
Mariona Miquel Ros

Mitt examensarbete består av fem olika delar som utforskar olika universella ämnen som religion, kärlek och kulturell identitet. Konstverken är tänkta att vara en mötesplats där författarens personliga erfarenheter korsas med syftet att få allmänheten att relatera till/hysa empati för dem. Detta koncept ger projektet dess namn, Självporträtt av någon annan. Ett möjligt självporträtt av den som skapat verket och även ett av betraktaren.

Samtliga verk har gemensamma intressen. Objekt och installationer behandlas som bilder, något som ska ses men inte beröras, och föremål från vår vardag lyfts fram genom att de konceptualiseras. Mitt examensarbete berättar sin historia genom dessa koncept.