Anneli Tegelberg

Långsamt leder också någonstans
Anneli Tegelberg
Photo: Miki Anagrius

Jag intresserar mig för cirkeln som form och dess bedragande enkelhet. Cirkeln — en strikt geometrisk form men som blir så komplicerad i väv. Eftersom väven består av ett system av varp och inslag som bildar en struktur likt pixlar kommer det alltid vara små hack i den runda formen. Hur noggrann jag än är blir cirkeln aldrig helt rund. Det är som att jag strävar efter att fånga cirkeln men den fortsätter att glida undan. Det leder till att jag hamnar i en process där jag arbetar mot ett mål som är ouppnåeligt. Att upprepat arbeta med cirkeln är ett sätt att föra mig själv, och betraktaren, bortom motivet och undersöka den filosofiska aspekten av långsamt hantverksarbete.

Anneli Tegelberg
Photo: Miki Anagrius
Anneli Tegelberg
Photo: Miki Anagrius
Anneli Tegelberg
Photo: Miki Anagrius
Anneli Tegelberg
Photo: Miki Anagrius