Fredrik Masulo Wickberg

Typer av Makt
Fredrik Masulo Wickberg

Säger bokstäver mer än ord? Och kan typsnitt vinna val?

Typer av Makt utforskar politisk kommunikation genom typografi och hur design kan forma det politiska landskapet.

Fredrik Masulo Wickberg