Gabriel Gabriel Garble

Windowlight

Gabriel Gabriel Garble är en animatör som uttrycker det som inte går att separera i mänskliga/icke-mänskliga relationer genom sitt arbete. Med en kombination av 2D- och 3D-teknik bjuder Gabriels filmer tittaren att dyka in i ett drömlikt kontemplativt tillstånd och leva tillsammans med animismen i varje bildruta.