Jaap Knevel

Det måste inte vara så här
Jaap Knevel

Det måste inte vara så här är en serie skyltar som utforskar alternativa metoder för wayfinding design. Skyltar med utrymme för ökad komplexitet i språket, har formgivits i dialog med personerna de avbildar och lyfter fram underrepresenterade sätt att navigera.

Kritik mot wayfinding design, liksom de skyltar den producerar, äger rum i offentliga utrymmen. De internationella standarderna för piktogram ignoreras till förmån för småskaliga initiativ. Ord och språk på skyltar modifieras för att bättre representera lokala kulturer och mansdominerade metoder utmanas för att ge plats åt fler olika synvinklar.

Genom att interagera med denna rörelse och rikta en kritisk blick mot min egen praktik, har jag reflekterat över ursprunget till etablerade metoder inom wayfinding design och identifierat sätt att förändra dem. Examensarbetet är mitt första steg mot att göra dessa förändringar.