Maija Nürnberger

Maija
Maija Nürnberger

Jag heter Maija och det är ett namn jag delar med min moster, som mina föräldrar hittade 1994. Det hade gått 50 år sedan min morfar lämnade både sin dotter och sitt hemland under andra världskriget.

Mājas är det lettiska ordet för hem. För ett otränat öra låter det dock otroligt likt mitt eget namn när det uttalas högt.

Jag är aldrig säker på om någon pratar om sitt hem eller om mig.

Maija är en serieroman om min familj, om Östersjöregionens tumultartade och ofta bortglömda historia och om hur jag har försökt skapa en relation till en plats som jag känner mig så bortkopplad från. För mig är tecknandet ett sätt att ta sig närmare en förlorad familj. Det är en handling för att dokumentera det förflutna och ett verktyg för att skapa en möjlig framtid. Med min egen hand rör jag mig kring det förflutna till en punkt som är kopplad till min nutid.

Maija Nürnberger